Palvelut

Verkostorakentaminen

 • Kaukolämpö
 • Tietoliikenne
 • Sähkö
 • Kaasu
 • Muut kunnallisteknilliset työt
   

Teiden ja katujen kunnossapito

 • Lumenauraus
 • Hiekoitukset
 • Polanteen poisto
 • Lumen kuormaus ja poiskuljetukset
 • Lanaus/höyläys
 • Pölynsidontasuolaukset keväällä
 • Tienvarsien niittomurskaus
 • Perusparannukset
 • Ojien kaivuu
 • Sorastukset
 • Rumpujen vaihdot
 • Katujen ja pihojen harjaus
   

Maanrakennustyöt

 • Perustusten kaivuu
 • Kiinteistöjen ulkopuoliset viemäröintityöt
 • Jätevesijärjestelmät
 • Viherrakentaminen
 • Salaojitukset
   

Kuljetukset

 • Maa- ja kiviaineskuljetukset
 • Roskalavat
 • Koneiden kuljetukset
   

Muut palvelut

 • Kauttamme myös timpurityöt, louhinnat ja tonttiraivaukset